Przedsiębiorca może rozliczyć się z urzędem skarbowym miesięcznie, wówczas jest zobowiązany do obliczania oraz wpłacania podatku do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Wypełniany jest stosowny formularz VAT-7. Podmiot może również mieć obowiązek do rozliczeń kwartalnych.