Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień od pracy będące rozporządzeniem wykonawczym art. 2982 do kodeksu pracy określa obowiązek pracodawcy do zwolnienia pracownika od pracy w związku z szczególnie ważnymi wydarzeniami w życiu pracownika. Do takich wydarzeń będą należeć: