Działalność gospodarcza a obowiązki rejestracyjne w ZUS
Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną wiąże się ze ściśle określonym obowiązkami również wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawowym obowiązkiem jest obowiązek rejestracyjny. Przy rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej nie ma konieczności odrębnego zgłaszania się przedsiębiorcy jako płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.