Przychody najczęściej kojarzone są przez przedsiębiorcę z wartością, którą otrzymuje ze sprzedaży, natomiast koszty utożsamiane są z wydatkami na zakup towarów, usług czy artykułów potrzebnych w działalności gospodarczej. Dużą rolę odgrywają również inne źródła przychodów oraz kosztów.