Przedsiębiorcy, którzy mają zamiar do prowadzenia swojej działalności gospodarczej wykorzystywać towary sprowadzone z innych państw należących do Unii Europejskiej albo planują eksportować swoje towary do krajów unii, świadczyć usługi na rzecz tamtych podmiotów, są zobowiązani do zarejestrowania się w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT UE.