14 sie 2016

Książka kontroli

Na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia oraz przechowywania w swojej siedzibie książki kontroli. Dodatkowo konieczne jest przechowywanie upoważnień do kontroli oraz protokołów kontroli. Książka kontroli może mieć formę zboru dokumentów i służy przede wszystkim przedsiębiorcy do udokumentowania liczby oraz czasu trwania kontroli prowadzonej przez  niego działalności gospodarczej.