27 sie 2016

Co to jest PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności, w skrócie PKD, stanowi zbiór kodów, określających rodzaje działalności, które może prowadzić każdy przedsiębiorca. Klasyfikacja stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dania 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.