Każdy obywatel polski ma prawo do zrzeszania się. Ta wolność jest zagwarantowana przepisami Konstytucji i może być ograniczona tylko i wyłącznie w drodze ustawy gdy jest to niezbędne do zapewnienia porządku publicznego, ochrony interesów bezpieczeństwa państwowego, zdrowia, moralności czy wolności i praw innych osób. Tak więc określona grupa ludzi, która jest skupiona wokół danego celu czy idei, może założyć stowarzyszenie.