Zgodnie z ogólnie przyjętymi praktykami dotyczącymi stosunków pracy, nieobecność wywołana chorobą nie stanowi przyczyny do zwolnienia i podlega finansowej rekompensacie ze strony pracodawcy. Jest to ogólnie przyjęty fakt, jednak pewne jego konsekwencje mogą stać się potencjalnie kłopotliwe dla pracownika. Rozliczenie podatkowe przewiduje bowiem instytucję „kosztów uzyskania przychodów”, to jest – związanych z pracą wydatków które […]