Kwestie VAT odwróconego zostały uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku mechanizmu odwróconego obciążenia nabywca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego od dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu zamiast sprzedawcy, jak to ma miejsce przy zasadach ogólnych.

Faktura stanowi potwierdzenie dokonania transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów oraz usług. Przedsiębiorca będący podatnikiem podatku VAT musi wystawić faktury nabywcom swoich towarów oraz usług.