Tak samo jak sukcesy, porażki stanowią nieodzowny element każdej prowadzonej działalności. Każda istniejąca dłużej na rynku firma ma na koncie rzeczy, którymi niekoniecznie chce się chwalić: nietrafione inwestycje, niesprawdzone przewidywania czy niezrealizowane umowy. Właśnie tym ostatnim poświęcony będzie poniższy tekst

Specjalistyczna odzież dla pracowników firmy coraz częściej staje się normą, a nie luksusem – czasy, kiedy w firmowych ubraniach można było zobaczyć co najwyżej hostessy stają się przeszłością, a przedsiębiorcy coraz częściej doceniają korzyści z firmowego uniformu. W poprzednich artykułach poruszana była kwestia świadczeń dla pracowników (między innymi w sprawie dojazdów czy szkoleń), tutaj z […]

O sprawach związanych z zagranicznym handlem pisano już dwukrotnie – tutaj (o obcych walutach) i tutaj (o fakturach i rozliczaniu z urzędem podatkowym). Jednak pewną kwestią – pominiętą w poprzednich artykułach – była sama wycena towarów sprowadzanych z zagranicy. W poniższym artykule zamieszczone zostanie bardziej szczegółowe wyjaśnienie. Załóżmy więc, że sprowadzamy z zagranicy samochód – […]

Kwestie poruszone z obrotem obcej waluty – wspomniane już w tym artykule – dla wielu nadal stanowić mogą problematyczne kwestie. Dowodem na to jest – m.in. – często powtarzające się pytanie na temat tego, jaki kurs wiążący jest jeżeli chodzi o przeliczenie waluty obcej na złotówki dla celów podatkowych. Poniższa sytuacja jest tylko przykładem, a […]

W przypadku usług remontowych Polacy coraz częściej niż na własne siły wolą zdać się na profesjonalistów – i nie ma w tym nic dziwnego. Mieszkania przestały być już traktowane tylko jako lokum – coraz częściej myślimy o nich jako o inwestycji, albo czymś co postaramy się przekazać naszym dzieciom. Na wynajmowanie specjalistów od usług remontowych […]

Negocjacje i rozbudowa bazy znajomości stanowią integralny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, podobnie jak okazywana przy ich okazji wystawna gościnność. W branży, w której tak dużo zależy od osobistej opinii kontrahenta wyjątkowo istotnym jest, aby zaprezentować się z dobrej strony oraz zbudować relacje nie tylko na gruncie zawodowym, ale również prywatnym i interpersonalnym. Prawo podatkowe uwzględnia […]

Jak opisano to we wcześniejszej poradzie dotyczącej korzystania z firmowego majątku (https://www.biuro24h.pl/poradnik/o-wykorzystywaniu-majatku-firmowego-do-celow-prywatnych/), pełne odpisanie od podatku możliwe jest tylko w sytuacji w której dane elementy majątku firmy wykorzystywane są tylko do celów gospodarczych. Zazwyczaj oznacza to, że dane środki trwałe – w tym przypadku służbowe samochody, chociaż interpretację to przenieść można na inne obiekty – […]

Kolejną formą opodatkowania jest podatek liniowy. Podatek dochodowy przy jednolitej stawce podatku 19% płaci się od faktycznie uzyskanego dochodu. Zarówno koszty jak i przychody powinny być wykazywane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów albo w księgach rachunkowych. Przedsiębiorąca, który w bieżącym roku uzyskał przychody równoważne bądź większe niż 1,2 mln euro, ma obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej.

Szczegółowe kwestie dotyczące podatku od towarów i usług są uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podatek zwany jest w skrócie podatkiem VAT i zalicza się go do podatków pośrednich. Opodatkowaniu podlegają określone czynności tj: eksport, import, sprzedaż czy też odsprzedaż towarów oraz usług. Za każdym razem gdy dany towar podlega określonej czynności pobierany jest również podatek.

Przedsiębiorca oprócz konieczności odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy miesięcznie bądź też kwartalnie, jest zobowiązany do składania rocznego zeznania podatkowego. Zeznanie stanowi zbiór informacji co do wysokości osiągniętego dochodu lub też poniesionej straty.