E-PITY 2020

Rozlicz bezpłatnie e-pit online za 2020 rok

i podaruj 1% podatku OPP

E-Pity – co to jest?

System Ministerstwa Finansów wypełnia wstępnie deklarację PIT za 2020 rok na podstawie otrzymanych danych PIT-11 przekazanych przez pracodawców. Po zalogowaniu się do systemu Ministerstwa Finansów można przejrzeć , poprawić lub anulować przygotowaną deklarację PIT, albo możesz wypełnić zeznanie za pomocą aplikacji online e-pity  i mieć szybszy zwrot podatku.

Najważniejsze zalety programu e-Pity!

Bezpieczeństwo

Bezpiecznie rozlicza wszystkie aktualne deklaracje i e-deklaracje: PIT-37, PIT-36/PIT-36S, PIT-36L, PIT-28/PIT-28S, 28A i /B, PIT-38 oraz PIT-39

Swoboda rozliczenia
Możliwość wczytania danych z zeszłorocznej wersji PIT

Mobilność
Program e-Pity mobilny na tablet lub komórkę

e-PIT on-line
Bezpieczna i wygodna wersja PIT on-line przez internet

Komunikacja z e-Deklaracje.gov.pl
Możliwość wysyłki wszystkich PIT-ów do systemu e-Deklaracje.gov.pl

 Wysyłanie e-PITów przez Internet

Wysłanie deklaracji online według założeń umożliwia wysłanie przez internet bez posiadania podpisu elektronicznego o każdej porze we wszystkie dni tygodnia. Nie musisz drukować i zanosić do Urzędu Skarbowego. Wystarczy 5 minut na złożenie deklaracji !

Nie czekaj na Twój e-PIT!

Zadbaj o najszybszy zwrot podatku w e-PIT 2021 za 2020 rok

Nie czekaj! Zamiast czekać na Twój e-PIT rozlicz e-PIT samodzielnie, wysyłając e-deklarację z Programu e-pity®, a zwrot z podatku PIT będziesz miał na koncie bankowym w ciągu 45 dni. Jeżeli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny oczekiwanie na zwrot podatku skraca się nawet do 30 dni. Korzystając z mobilnej wersji e-pity możesz wysłać e-Deklaracje także z telefonu komórkowego lub tabletu. Pamiętaj, że składając deklarację w tradycyjny sposób (w wersji papierowej) na zwrot PIT możesz czekać nawet do trzech miesięcy. Jeżeli nie zrobisz nic uznając, że fiskus rozliczył Cię poprawnie w usłudze Twój e-PIT – termin Twojego zwrotu podatku będzie biegł dopiero od 30.04.2021 r., a zwrot nastąpi do 15.06.2021 r. W przypadku PIT-36 i PIT-28, jeśli zapomnisz zaakceptować rozliczenie podatkowe i nie rozliczysz się sam, to nie dość że nie otrzymasz zwrotu, ale jeszcze otrzymasz karę za niezłożenie deklaracji (pamiętaj, że PIT-36 i PIT-28 nie złożą się same – automatycznie – ostatniego dnia terminu rozliczeń podatkowych, musisz je zawsze wysłać samodzielnie lub zaakceptować przygotowaną dla Ciebie wersję tych deklaracji). Warto zatem sporządzić deklarację e-PIT samemu lub zatwierdzić Twój e-PIT na portalu podatkowym.

Jakie deklaracje rozliczę w  e-PIT!

W Programie e-pity 2020 od 1 stycznia 2021 roku. możesz bezpiecznie rozliczać i wysyłać wszystkie dostępne deklaracje i e-deklaracje: PIT-37, PIT-36/PIT-36S i PIT-36L/PIT-36LS, PIT-28/PIT-28S, 28/A i /B,PIT-38 i 39 załączniki PIT/B, /BR, /DS, /D, /M, /MIT, /O, /Z, /ZG, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/NZI, DSF-1, SSE-R, druki PIT-2, 2K, 2A, PIT-3, PIT-12, PIT-14, PIT-16, 16A, PIT-19A, PIT-CFC, PIT-TP oraz formularze ZAP-3, NIP-7, UPL-1, OPL-1 i ORD-ZU. W bazie formularzy Programu e-pity znajdziesz też oświadczenie PIT-OP. Takiego zakresu deklaracji nie znajdziesz w żadnym programie na rynku! W aktualnej wersji Programu e-pity rozliczysz także PITy za 2019 rok, PIT 2018, PIT 2017, PIT 2016 i PIT 2015.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

PIT-OP- co to jest?

PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe. W oświadczeniu podatnik wskazuje KRS oraz cel szczególny, na jaki chce przekazać 1% podatku wynikającego z rozliczenia sporządzonego przez organ ZUS.
Podatnik może również wyrazić zgodę na podanie organizacji pożytku publicznego swoich danych osobowych – celem poinformowania jej o tym, kto przekazał na jej rzecz 1% podatku.
Nie ma możliwości modyfikować kwoty, jaka przekazana będzie na rzecz organizacji pożytku publicznego. W formie wniosku PIT-OP przekazać można wyłącznie 1% podatku z PIT-40A.
PIT-OP przekazać można do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika. Nie należy przekazywać PIT-OP do organów ZUS.

Jaki termin na złożenie zeznania rocznego za rok 2020 ( e-pit) ?

PIT-37 Dochody uzyskane m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, emerytura lub renta – termin 30.04 2021 r.
PIT-36 Dochody uzyskane m.in. z tytułu działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych oraz dochodów uzyskanych za granicą – termin 30.04 2021 r.
PIT-36L Dochody uzyskane z tytułu działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym – termin 30.04 2021 r.
PIT-28 Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – termin 1.03.2021 r.
PIT-38 Zbycie kapitały pieniężne, np. papierów wartościowych i udziałów w spółkach – termin 30.04 2021 r.
PIT-39 Zbycie m.in. nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego-termin 30.04 2021 r.

Dziękujemy za Twoje wsparcie dla OPP!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalność organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia organizacją OPP.  W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Ulgi i odliczenia podatkowe w zeznaniu za 2020 rok

ULGA PODATKOWA DOKUMENTY
Odliczane od dochodu
Składki ZUS RMUA od pracodawcy + PIT-11, u przedsiębiorcy – dowód opłacenia składek
Darowizny – krew i osocze Zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi
Darowizny na kościół – kult religijny Pieniądze – dowód wpłaty na rachunek obdarowanego, inna darowizna – dowód z danymi: darczyńcy, wartością darowizny oraz oświadczeniem o jej przyjęciu.
Darowizny – pożytek publiczny
Ulga termomodernizacyjna Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych)
Darowizna na cele edukacji zawodowej Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana)
Internet Dane kupującego, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono – korzystasz wyłącznie przez dwa bezpośrednio po sobie następujące lata podatkowe.
Zwrot nienależnych świadczeń Dane zwracającego świadczenie, otrzymującego zwrot, informacja o tytule świadczenia, kwocie zwrotu,
IKZE Na dokumencie: dane opłacającego składkę, instytucji finansowej, opłacona kwota, rodzaj świadczenia (za co płatność)
Rehabilitacja – Samochód – umowa własności (współwłasności) pojazdu + potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów; gdy wymagane dodatkowo – potwierdzenie stopnia niepełnosprawności.;

– przewodnik (obowiązek wskazania osoby przewodnika), pies asystujący (certyfikat);

– inne wydatki, w tym leki, sprzęt rehabilitacyjny, ułatwiający funkcjonowanie – dane nabywcy, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono za wydatek na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające wykonywanie czynności życiowych;

– w przypadku wydatków na leki lub niezbędne zabiegi – dokumentacja medyczna od lekarza lub udokumentowana konieczność przeprowadzenia takiej terapii,

Na szkolenie uczniów Decyzja o uldze uczniowskiej z organu podatkowego
Na pomoc domową Umowa aktywizacyjna oraz dowód opłacenia składek ZUS (dane osób, kwota, przedmiot zapłaty)
Budowlana Faktury lub inne dokumenty za poniesione wydatki zgodnie z przepisami w dacie obowiązywania ulgi (prawa nabyte)
Darowizny – cele charytatywno – opiekuńcze kościelnych osób prawnych Pokwitowanie odbioru darowizny (od kogo – dla kogo, ile otrzymano) + w okresie 2 lat sprawozdanie z przeznaczenia darowizny na działalność charyt. – opiekuńczą
Odliczane od podatku
Składki zdrowotne RMUA pracodawcy + PIT-11, u przedsiębiorcy – dowód opłacenia składek
Na dzieci – prorodzinna Bez dowodów, istotny jest okres sprawowania opieki oraz uprawnienia do jej sprawowania – stąd na żądanie organu przedstawić należy odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę w tym zakresie ze starostą; jeżeli posiadasz 1 dziecko ustal wartość własnych dochodów.
Podatek z zagranicy – abolicyjna Poświadczenie o wartości podatku zapłaconego za granicą za dany rok
Budowlana Zgodnie z przepisami obowiązującymi w trakcie uzyskiwania praw do ulg (prawa nabyte)
Odsetkowa Potwierdzenie banku o wartości opłaconych w roku odsetek
Inne
Strata Nie są wymagane, podstawą deklaracje za poprzednie lata
1% podatku W przypadku wysyłki w ostatnich dniach – dowód terminowego nadania przesyłki pocztowej z deklaracją PIT

Dane OPP:

 • KRS: 0000270261
 • www: www.mlodzi-mlodym.pl
 • Adres: UL. BÓR 116, 42-202 CZĘSTOCHOWA

Kilka słów o organizacji OPP:

 1. wspieramy rozwój szkół i klubów sportowych, pomagamy niepełnosprawnym i realizujemy marzenia indywidualnych osób.
 2. dążenie do dofinansowywania, zakupu pomocy szkolnych, naukowych, specjalistycznych podręczników umożliwiających wyrównanie szans uczniów i studentów z najbiedniejszych rodzin.
 3. dążenie do dofinansowywania, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, wózków inwalidzkich dla uczniów, studentów, młodzieży, uległym zdarzeniom losowym, chorobą, różnego rodzaju wypadkom.
 4. rozpowszechnianie osiągnięć i dokonań najwybitniejszych uczniów, studentów w sferze nauki, sztuk pięknych i sportu za pomocą wszelkich środków komunikacji, w szczególności poprzez sieć Internet oraz w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, oraz różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym
 5. współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi uczniowskimi, studenckimi aby pomagać w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji studentów, uczniów, młodzieży pokrzywdzonych przez zjawiska losowe, ze społeczeństwem w formie organizowania rożnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym.
 6. finansowanie nagród i stypendiów dla studentów, uczniów szczególnie uzdolnionych.
 7. dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie, obozy.
 8. zbieranie środków oraz przekazywanie ich na dożywienie.
 9. organizowanie imprez charytatywnych koncertów i wystaw.
 10. nadawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych w wspieraniu działalność Fundacji.
 11. Działania mające na celu budowanie nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego, a także wspieranie szkół w zakresie modernizacji i utrzymania ich obiektów.
 12. Propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 13. Wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju sportowym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 14. wspieranie podmiotów prowadzących działalność zbieżną z działalnością statutową Fundacji, w szczególności podmiotów prowadzących działalność oświatową, naukową, kulturalną, sportową, jak również innych organizacji pozarządowych
 15. propagowanie za pomocą sieci Internet wszelkiego rodzaju treści edukacyjnych i informacyjnych
 16. badanie rynku i opinii publicznej
 17. popularyzowanie różnych form kultury wśród różnorodnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, a także wspieranie działających w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów
 18. kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa, zwłaszcza poprzez wspieranie ośrodków kultury o nowe nabytki, zbiory, modernizacje i utrzymaniu ich obiektów.
 19. niesienie pomocy na rzecz zwierząt skrzywdzonych i porzuconych.
 20. działalność prawnicza polegająca na udzielaniu porad prawnych.

Na kogo zbieramy 1%

Antonina Chomont 9770

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku