FAQ

Jeśli masz pytania sprawdź, czy ktoś nie zadał ich przed Tobą.

CZY Z KSIĘGOWOŚCI ONLINE MOŻE KORZYSTAĆ OSOBA NIE BĘDĄCA PŁATNIKIEM PODATKU VAT?

Tak,  w ustawieniach programu należy zaznaczyć opcję “nie jestem płatnikiem vat” . Aplikacja „księgowość online” pozwala na prowadzenie ksiąg dla różnych podmiotów.

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ USŁUGI BIURA RACHUNKOWEGO OD KSIĘGOWOŚCI INTERNETOWEJ?

Przy księgowości online Użytkownik sam dokonuje procesu księgowania, a więc przetworzenia i wprowadzenia dokumentów do odpowiednich ksiąg. Natomiast usługa biura rachunkowego onlineoznacza, że wszystkie te czynności dokonywane są przez zawodowego księgowego, który posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz ponosi odpowiedzialność za swoje usługi.

CZY BIURO RACHUNKOWE ONLINE WYSYŁA ZA MNIE DEKLARACJE DO URZĘDÓW?

Tak, przy zakupie usługi biura rachunkowego online  to my wysyłamy za Ciebie deklaracje do Urzędów, po wcześniejszym podpisaniu umowy oraz odpowiednich upoważnień.  W ramach danych usług generujemy w programie księgowym online niezbędne wydruki Kpir oraz inne ewidencje.

CZY DARMOWA KSIĘGOWOŚĆ INTERNETOWA POZWALA NA WYSTAWIANIE FAKTUR VAT ZALICZKOWYCH?ROZWIŃ

Tak, księgowość online pozwala na  wystawianie  zarówno faktury vat zaliczkowych jak i faktur vat końcowych do zaliczek. Faktury zaliczkowe automatycznie księgują się do rejstrów vat, zaś nie ujęte zostają w KPIR. Faktura vat – zaliczka końcowa pozwala na odpowiednie ujęcie w poszczególnych księgach poszczególnych zapisów księgowych.

CZY MOGĘ WYSTAWIAĆ FAKTURY VAT ONLINE?ROZWIŃ

Tak, system pozwala na wystawianie faktur vat online. Księgowość online to nie tylko faktury vat standardowe, a także faktuy zaliczka, faktury proforma, dokumenty WZ, faktury korygujące.

CZY MOJE DANE SĄ BEZPIECZNE?

Tak,  Program księgowy biuro24h.pl to także bezpieczeństwo Użytkowników, dlatego każde połączenie szyfrujemy SSL i dla każdego Użytkownika tworzymy osobną bazę danych. Dodatkowymi zabezpieczeniami danych są login i hasło, które Użytkownik sam tworzy. Baza danych została zgłoszona do GIODO. Księgowość online to nie tylko program dla księgowych, ale także biuro rachunkowych online rozliczających firmy za pomocą KPiR ora Ryczałtu

CZY MOŻNA PROWADZIĆ KPIR NIE BĘDĄĆ PODATNIKIEM VAT?

Tak. Oprogamowanie księgowe online pozwala na prowadzenie Kpir przez firmy nie będące podatnikami VAT.

CZY W SYSTEMIE MOŻNA PROWADZIĆ PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ?

Niestety nie, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym online, które może dla Państwa świadczyć usługę poprowadzenia pełnej księgowości. Księgowość online dotyczy tylko firm rozliczających się na podstawie KPiR lub ryczałtu.

CZYM RÓŻNI SIĘ USŁUGA INTERNETOWEGO BIURA RACHUNKOWEGO BIURO24H.PL OD USŁUGI STACJONARNEGO BIURA RACHUNKOWEGO?

Różnica polega na tym, że dokumenty w oryginalnej postaci (papierowej) przechowywane są u Użytkownika (Klienta) a nie w biurze rachunkowym. Nasze biuro przechowuje cyfrową postać tych dokumentów. Wszystkie oryginały dokumentów Klient biura ma zawsze pod ręką, wtedy kiedy potrzebuje sprawdzić dane kontrahenta na fakturze, a także gdy potrzebny jest oryginał faktury za urządzenie, które chcemy wysłać do reklamacji. Ponadto użytkownik ma stały podgląd zapisów księgowych.

KSIĘGOWOŚCI ONLINE A OSOBA NIE BĘDĄCA PŁATNIKIEM PODATKU VAT?

Tak, program księgowy umożliwa prowadzenie zarówno KPiR jak i Ewidencji Przychodów dla „ryczałtowców”. Wystarczy w ustawieniach programu zaznaczyć opcję “nie jestem płatnikiem vat” oraz zaznaczyć podstawę zwolnienia z vat.

KSIĘGOWOŚĆ INTERNETOWA A KPIR I RYCZAŁT?

Jak najbardziej, w początkowych ustawieniach programu księgowego online należy w ustawieniach zaznaczyć rozliczanie podatku dochodowego w formie ryczałtu lub książki przychodów i rozchodów ( KPIR). Księgowość internetowa jest również dla takich firm- prowadzących ryczałt, KPiR.

KSIĘGOWOŚĆ INTERNETOWA A POMOC LUB PORADA?

W razie jakichkolwiek pytań związanych z księgowością internetową lub problemów służymy chętnie pomocą. Prosimy tylko o kontakt mailowy. Również wszelkie uwagi dotyczące Serwisu oraz samego programu księgowego są bardzo mile widziane. Wszelkie pytania dotyczące prowadzenia KPiR lub ryczałtu , ewidencji vat staramy się rozwiązywać niezwłocznie. Masz pytanie dotyczące Kpir lub innych dokumentów – nic prostszego – wystarczy wysłać email.