Bez opłat

0 zł mocno ograniczony
Miesięczny limit faktur: 15
Liczba klientów: 5
Liczba produktów: 10
Liczba firm: 1

Pakiet „brązowy”

10 zł dla małych firm
Miesięczny limit faktur: 25
Liczba klientów: 15
Liczba produktów: 20
Liczba firm: 1
kup

Pakiet „srebrny”

20 zł popularny
Miesięczny limit faktur: 50
Liczba klientów: 25
Liczba produktów: 35
Liczba firm: 1
kup

Pakiet „złoty”

100 zł dla wymagających
Limit faktur: bez ograniczeń
Liczba klientów: bez ograniczeń
Liczba produktów: bez ograniczeń
Liczba firm: bez ograniczeń
kup

Nasze biuro oferuje również pełną księgowość z obsługą tradycyjną i on-line. W celu uzyskania szczegółów, skontaktuj się z naszą obsługą.

Udostępnione funkcje systemu w ramach powyższych pakietów

Wystawianie dokumentów
  Wystawianie faktur sprzedaży
  Wystawianie faktur zaliczkowych
  Wystawianie faktur zaliczkowych-końcowych
  Wystawianie faktur Proforma
  Szablony faktur
  Własne logo na fakturach
  Wysyłanie faktur emailem
  Własne numeracje faktur
  Wystawianie faktur korygujących
  Wystawianie dokumentów wewnętrznych
  Księgowanie przychodów-innych
  Przegląd dokumentów
  Uwagi i dodatkowe informacje na fakturach
  Pobieranie danych z GUS
Księgowanie kosztów
  Księgowanie faktur kosztowych
  Księgowanie faktur kosztowych-zaliczki
  Księgowanie faktur kosztowych zaliczkowych-końcowych
Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów
  Automatyczne prowadzenie KPIR
  Automatyczne prowadzenie Ewidencji przychodów
  Podsumowanie KPIR
  Podsumowanie Ewidencji Przychodów
  Bilans KPIR
Ewidencje VAT
  Rejestr zakupów VAT
  Rejestr sprzedaży VAT
  Podsumowanie rejestrów VAT
Ewidencja Środków Trwałych
  Dodawanie Środków trwałych
  Drukowanie OT, LT
  Przegląd Środków trwałych
  Amortyzacja miesięczna
  Amortyzacja roczna
  Automatyczne księgowanie amortyzacji
Ewidencja Wyposażenia
  Dodawanie wyposażenia
  Przegląd wyposażenia
  Ewidencja wyposażenia
Windykacja długów/raporty handlowe
  Przegląd dokumentów
  Potwierdzenie salda
  Wezwanie/upomnienie do zapłaty
  Raporty handlowe
  Windykacja Hermes
Ustawienia/bazy danych
  Zamykanie miesięcy
  Baza kontrahentów
  Baza produktów
  Serie i numeracje
  Oznaczenie dokumentów
  Definiowanie stawek VAT
  Definiowanie jednostek miary
  Definiowanie terminów płatności
  Definiowanie form płatności
  Daty pomocnicze
  Konta bankowe
  Remanenty
  Folio/ustawienia początkowe
  Właściciele/wspólnicy
  Ustawienia dokumentów
Wskaźniki
  Składki ZUS
  Odliczenia ZUS
  Skala podatkowa
Podatki/deklaracje
  Wyliczenie podatku dochodowego
  Podatek VAT- podliczenie
  VAT UE
Analizy
  Niezapłacone faktury sprzedaży
  Niezapłacone faktury zakupu
  Raport dokumentów wg kontrahentów
  Wykres dokumentów wg typów
  Wykres przychodów
  Raport – Dokumenty wysłane listownie
Komunikacja
  Wiadomości systemowe
  Wiadomości email
  Czujki
Magazyn
  Przegląd dokumentów
  Wystawianie dokumentów magazynowych
  Obsługa wielu magazynów
  Lista magazynów
  Dodawanie towarów
  Lista towarów
Płatności
  Dane do faktury
  Historia płatności
  Wykup plan
  Stan i zasilenie konta
  Dokumenty do opłacenia
Moje konto
  Dodawanie dodatkowych podmiotów
  Definiowanie dodatkowych użytkowników
  Import dokumentów do systemu
  Eksport danych z systemu
  Zmiana hasła
  Dodawanie własnego logo

Cennik usług dodatkowych

  Nazwa usługi dodatkowej Cena netto Wartość VAT Cena brutto
Wysyłanie faktur sposobem tradycyjnym- Pocztą Polską bez dodatkowych rejestracji w innych systemach
Neofaktura tradycyjnajedna kartka, wydruk czarno-biały, dwustronny 2,43zł 0,56zł 2,99zł
Każda dodatkowa kartka, wydruk czarno-biały 0,20zł 0,05zł 0,25zł
Windykacja
Złożenie wniosku – Pojedyńczego zlecenia Etap Windykacji polubownej- Euler Hermes 50,00zł 11,50zł 61,50zł
Raporty handlowe na temat firm
Raport normalny- 5 dni roboczych 150,00zł 34,50zł 184,50zł
Raport przyśpieszony – 3 dni robocze 300,00zł 69,00zł 369,00zł
Raport błyskawiczny – 24h 450,00zł 103,50zł 553,50zł