Podstawową zasadą prawa gospodarczego publicznego powiązaną z gospodarką jest zasada społecznej gospodarki rynkowej. Konstytucja stanowi, że społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na czterech podstawowych elementach:

wolności działalności gospodarczej,

własności prywatnej,

solidarności,

dialogu oraz współpracy partnerów społecznych.

Głównym założeniem koncepcji społecznej gospodarki rynkowej jest przekonanie, iż gospodarka rynkowa stanowi podstawę ładu społecznego, a postęp społeczny stanowi podstawowy cel na który zorientowane sę procesy gospodarcze. Państwo ingeruje w procesy rynkowe, w przypadku gdy te prowadzą do niepożądanych ze społecznego punktu widzenia rezultatów.

 

Kolejną zasadą jest zasada wolności gospodarczej. Podjęcie określonej działalność gospodarczej zależy tylko i wyłącznie do inicjatywy osób fizycznych i osób prawa prywatnego, posiadających swobodę podejmowania decyzji istotnych dla procesu gospodarowania. Organy państwowe tworzą warunki, które sprzyjają realizacji wolności gospodarczej, a jednocześnie powstrzymują się od wydawania takich aktów prawnych, które mogą być niezgodne z zasadą wolności.

 

W gospodarce wolnorynkowej duże znaczenie ma mechanizm konkurencji (zasada uczciwej konkurencji). Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników oraz najemców przed działaniami zagrażającymi ich prywatności, zdrowiu i bezpieczeństwu, a także przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Państwo z jednej strony powstrzymuje się od działań ograniczających konkurencję, z drugiej dokonują zmiany w strukturze rynków aby możliwe było ich otwarcie na konkurencję.

 

Zasadami prawa gospodarczego publicznego będzie również zasada ochrony własności – władze publiczne chronią własność oraz prawo dziedziczenia, oraz zasada równości – wszyscy wobec prawa są równi i wszyscy mają prawo do tego aby być równo traktowani przez władze publiczne.

Share
This