28 lip 2016

ZUS przedsiębiorców

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne *

Składki za styczeń – marzec oraz kwiecień – grudzień 2015 r.

Rodzaj składki konto
Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenia społeczne ** styczeń – marzeckonto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

 757,76 zł

699,56 zł 

Ubezpieczenia społeczne *** kwiecień – grudzień konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

                  754,67 zł

                696,47 zł

Ubezpieczenie zdrowotnekonto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
 279,41 zł
 279,41 zł

Fundusz Pracy konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
   58,20 zł 
  58,20 zł

*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,93% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób.  obowiązującą do 31 marca 2015 r.

***kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób. obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Share
This