Nie zawsze osoba, która chce rozpocząć własną działalność gospodarczą dysponuje określonymi środkami finansowymi na ten cel.  Niekiedy konieczne jest sięgnięcie po zewnętrze źródła finansowania. Źródła finansowania działalności gospodarczej mogą być naprawdę bardzo różne od kredytów, po dotacje a jednym z takich źródeł jest crowdfunding, czyli  finansowanie społecznościowe.

 

Crowdfunding polega na uzyskaniu kapitału początkowego na dane przedsięwzięcie poprzez „składki” od internautów. Dzięki dostępowi do internetu można skutecznie promować swój projekt, a także tworzyć grono osób, które będzie wspierać pomysłodawcę, przekazując na tej cel określone środki pieniężne.

 

Niewątpliwie zaletą crowdfundingu jest nieograniczona dostępność do potencjalnych osób wspierających. Pomóc rozpocząć działalność gospodarczą może tak naprawdę każdy i nie ma tutaj ograniczeń. Osoba, która chce wesprzeć pomysłodawcę działalności dokładnie wie na jaki cel zostanie przeznaczone jego wpłata. Wszystko jest opisane w projekcie zakładanej działalności gospodarczej. Dodatkowo osoba wspierająca może uzyskać konkretne korzyści w postaci możliwości bezpłatnego otrzymania produktu lub skorzystania z usługi, którą wspierał.

 

Powodzenie crowdfundingu w dużej mierze zależy od zaangażowania pomysłodawcy oraz sposobu w jaki przedstawi swój pomysł na biznes. Trzeba wykazać się niezwykłą kreatywnością oraz determinacją. Oczywiście im większa liczba osób zainteresowana wsparciem danej działalności gospodarczej, tym większe szanse na powodzenie i uzyskanie określonego kapitału.

 

Crowdfunding mimo, że jest niekonwencjonalnym sposobem pozyskania funduszy jest bardzo ciekawym rozwiązaniem dla osób, które mają pomysł ale nie dysponują wystarczającą ilością kapitału aby  rozpocząć działalność. Ten sposób finansowania jest jak najbardziej legalny, choć wymaga określonej znajomości przepisów prawnych.

Share
This