20 lis 2015

Czas pracy

Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Zasada ta dotyczy jednak przeciętnego czasu prawy w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jeżeli jest to uzasadnione obiektywnymi lub technicznymi przyczynami czy przyczynami wynikającymi z organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony maksymalnie do 12 miesięcy, z zachowaniem ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników.

 

Rozkład czasu pracy określonego pracownika może być sporządzony zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, na okres krótszy niż rozliczeniowy, z tym, że obejmujący co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikowi rozkładu czasu pracy na co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy. W określonych przypadkach obowiązek sporządzani rozkładu czasu pracy jest zniesiony.

 

Przepisy kodeksu pracy dopuszczają możliwość stosowania przez pracodawcę systemu równoważnego czasu pracy. System równoważnego czasu pracy wprowadza się, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy czy też jej organizacją. W równoważnym systemie czasu pracy dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w odniesieniu do okresu rozliczeniowego nieprzekraczającego 1 miesiąc.

 

W określonych przypadkach może być przez pracodawcę stosowany system przerywanego czasu pracy. Wówczas przewiduje się nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, która trwa nie dłużej niż 5 godzin. Przerwa nie jest wliczana do czasu pracy, ale za czas przerwy pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia jakie należy się mu za czas przestoju.

 

Pracodawca może również wprowadzić system zadaniowego czasu pracy, wówczas po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas jaki jest niezbędny do wykonania określonych zadań.

Share
This