Nie jest chyba żadnym zaskoczeniem, że ludzki organizm przystosowany jest do cyklu dobowego. Wykluczając specyficzne jednostki, większość ludzi zdecydowanie najlepiej pracuje w godzinach porannych i popołudniowych, podczas gdy pod wieczór ich produktywność zaczyna sukcesywnie spadać. Praca w godzinach nocnych jest zazwyczaj bardziej męcząca, i mało kto jest w stanie przestawić się na nią w pełnowymiarowym […]

Kwestia pracowniczych szkoleń stanowi wyjątkowo problematyczną kwestię: rozeznanie się w wymaganiach i harmonogramach (nie mówiąc już o tym jak absurdalnie mogą brzmieć niektóre z nich) sprawia, że wielu pracodawców nie przykłada do nich szczególnej wagi. Zdarza się to nawet w przypadku pełnoetatowych, pełniących stale swoją funkcję pracowników – a co dopiero w przypadku osób, które […]

Jak wielokrotnie udowadniane to było na łamach tego poradnika, pewne rozwiązania związane ze specyfiką prowadzenia biznesu wydawać się mogą nielogiczne i sprzeczne z intuicją. Pewne zapisy w prawie pracy – jak również powszechnie stosowanej praktyce – wynikają jednak ze szczególnych okoliczności, które nie miały szansy zaistnieć przy czysto cywilistycznych aspektach prawa.

Dzisiaj coraz ciężej jest znaleźć pracę na rynku – i przyznają to zarówno opuszczający studia absolwenci, jak i zajmujący się rynkiem eksperci. Dlatego dla dużej części z nas perspektywa zakończonej sukcesem rozmowy o pracę – i związana z tym obietnica zatrudnienia – rozpatrywana jest praktycznie w kategorii daru od losu. Co jednak zrobić, jeżeli ktoś […]

Osoba, która jest zatrudniona na podstawie wyboru jest pracownikiem w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Stosunek pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru określonej osoby do pełnienia wyznaczonej funkcji, wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika.

Stosunek pracy na podstawie powołania w świetle przepisów kodeksu prawnego jest zawierany w ściśle określonych w przepisach przypadkach. Głównie ten rodzaj stosunku pracy dotyczy przede wszystkim osób, które będą zajmować stanowiska kierownicze czy dyrektorskie.

13 lip 2016

Obowiązki pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego pracownika jest obowiązek wypłacania mu należnego wynagrodzenia za pracę. Pracownik w żaden sposób nie może zrzec się przysługującego mu prawa do wynagrodzenia, nie może również dokonać przeniesienia tego prawa na inną osobę, a pracodawca musi wpłacać je w sposób prawidłowy oraz w terminie.

26 maja 2016

Obowiązki pracownika

Kodeks pracy określa podstawowe obowiązki pracownika w związku w wykonywaną przez niego pracą. Przede wszystkim pracownik musi wykonywać swoją pracę w staranny i sumienny sposób. Dodatkowo jest on zobowiązany do stosowania się do poleceń przełożonych, pod warunkiem, że dotyczą pracy oraz nie są one sprzeczne z przepisami prawa czy też umową o pracę.