15 cze 2016

Prawo bankowe

z dnia 29 sierpnia 1997 r.USTAWAPrawo bankowe1)Rozdział 1
 
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i