Jak wspomniano już w jednym z poprzednich poradników, coraz częstszą formą oferowanych pracownikom świadczeń są wszelkiego rodzaju ubezpieczenia i pakiety medyczne. Jest to zrozumiałe – dla firmy nie stanowi tak aż tak znacznego wydatku, a zdecydowanie poprawia to komfort pracowników i morale w firmie. Pytanie jednak, czy w przypadku „anonimowej” polisy – to jest niewystawionej […]

W poprzednich edycjach poradnika poruszona została kwestia zapewniania odzieży roboczej pracownikom oraz związanego z tym księgowania kosztów. Dzisiaj tematem będzie podobne zagadnienie, tym razem jednak związane ze świadczeniami wobec pracowników. Jak bowiem – w świetle prawa podatkowego – firma traktować ma ekwiwalenty świadczeń na rzecz swoich pracowników?

Tak samo jak sukcesy, porażki stanowią nieodzowny element każdej prowadzonej działalności. Każda istniejąca dłużej na rynku firma ma na koncie rzeczy, którymi niekoniecznie chce się chwalić: nietrafione inwestycje, niesprawdzone przewidywania czy niezrealizowane umowy. Właśnie tym ostatnim poświęcony będzie poniższy tekst

Jedną z kategorii, którą uwzględnić trzeba w rozliczaniu podatku PIT są otrzymywane świadczenia socjalne – o ile bowiem do pewnej kwoty nie zaliczają się one do zeznania rocznego, tak wszystko co znajduje się wyżej podlega już opodatkowaniu. Z tą prostą zasadą pojawiają się jednak problemy, jeżeli świadczeń jest więcej i pochodzą z różnych źródeł. Co […]

Chociaż praca dzieci – jako niemoralna praktyka – została dawno zarzucona, polskie prawo przewiduje sytuacje, w których osoba małoletnia osiągać będzie przychód. Oczywiście wszystkie opisane niżej rozwiązania dotyczą sytuacji, w której praca nieletnich odbywała się w pełni legalny i regulowany sposób. W polskim prawie przewidziane są – w zasadzie – dwa sposoby rozliczania się z […]

PIT zerowy dla przeciętnego użytkownika stanowić może kuriozum, jednak z punktu widzenia prawa stanowi bardzo istotne rozwiązanie ułatwiające funkcjonowanie całego systemu. O ile bowiem osoba fizyczna może – ale nie musi – składać taką formę opodatkowania (brak deklaracji jest w ich przypadku równy formie zerowej), tak właściciel przedsiębiorstwa obligatoryjnie zobowiązany jest do rozliczania się z […]

Na potrzeby poniższego tekstu przyjmijmy następującą historię: na okres roku zatrudnieni byliśmy na umowie o pracę w danej firmie. Znajdowała się ona jednak poza miastem, co oznaczało dla nas konieczność codziennej jazdy pociągiem jazdy pociągiem. Koszta zakupu biletów miesięcznych – związane z dojazdem – wynosiły nas 300 złotych miesięcznie, co w skali roku daje nam […]

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa szereg zwolnień od podatku dochodowego PIT. Zwolnienia mają charakter zarówno zwolnień podmiotowych jak i przedmiotowych.

Uzyskiwanie dochodów wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych ciężarów podatkowych niezależnie od tego w jakim kraju dany dochód zostanie uzyskany. W pewnych wypadkach konieczne jest ustalenie miejsca opodatkowania, a także określenia, czy dana osoba będzie podlegać ograniczonemu, czy też nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Podatek dochodowy jak sama nazwa sugeruje jest naliczany od faktycznie osiągniętego dochodu. Przedsiębiorca prowadząc ewidencję działalności gospodarczej musi umiejętnie rozróżnić często dwa mylone pojęcia – przychodu oraz dochodu.