PIT zerowy dla przeciętnego użytkownika stanowić może kuriozum, jednak z punktu widzenia prawa stanowi bardzo istotne rozwiązanie ułatwiające funkcjonowanie całego systemu. O ile bowiem osoba fizyczna może – ale nie musi – składać taką formę opodatkowania (brak deklaracji jest w ich przypadku równy formie zerowej), tak właściciel przedsiębiorstwa obligatoryjnie zobowiązany jest do rozliczania się z urzędem podatkowym. Nawet w sytuacji, w której firma nie osiągnęła przychodów, koniecznym jest zaznaczenie tego faktu w zeznaniu. Jednak pytaniem – dosyć istotnym dla osób pozostających na przykład w związku małżeńskim – jest status zerowego PIT.

Czy deklaracja podatkowa nie wykazująca żadnych zysków nadal ma wiążącą formę? Załóżmy bowiem następującą sytuację: jako właściciel przedsiębiorstwa, zdecydowaliśmy się na opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Nie osiągamy w tym roku żadnych zysków. W związku z tym że nasze dochody wynoszą zero, chcemy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Czy jest to jednak możliwe?

Zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4 [wspólny], nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Jak widać, powyższy artykuł nie wprowadza rozróżnienia na zerowy i normalny PIT – zgodnie z wykładnią ustawy, sam fakt takiego opodatkowania sprawia że niemożliwe jest wspólne opodatkowanie. Inaczej mówiąc, forma ryczałtu blokuje nas z rozliczania się z małżonkiem. Jako że zeznanie podatkowe wyrażone formularzem PIT jest wiążące – nawet, jeżeli wartość dochodów wynosi zero – to jakakolwiek forma wspólnego rozliczania się jest niemożliwa.

Share
This