Kwestia obrotu nieruchomościami jako osoba cywilna została już poruszona w jednym z wcześniejszych artykułów (vide https://www.biuro24h.pl/poradnik/sprzedaz-gruntow-przez-osobe-fizyczna/), jednak opisywany tutaj przypadek dotyczyć będzie prostszej kwestii. Co – według prawda podatkowego – kwalifikuje się jako dochód z najmu prywatnego? W przypadku opodatkowania do źródła przychodów – według ustawy o o podatku dochodowym od osób fizycznych – zalicza […]

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowaniaArt. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;