Kwestia obrotu nieruchomościami jako osoba cywilna została już poruszona w jednym z wcześniejszych artykułów (vide https://www.biuro24h.pl/poradnik/sprzedaz-gruntow-przez-osobe-fizyczna/), jednak opisywany tutaj przypadek dotyczyć będzie prostszej kwestii. Co – według prawda podatkowego – kwalifikuje się jako dochód z najmu prywatnego?

W przypadku opodatkowania do źródła przychodów – według ustawy o o podatku dochodowym od osób fizycznych – zalicza się:

…najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z powyższym, zysk ponoszony z najmu kwalifikowany jest jako podlegający opodatkowaniu dochód, ale – co warto zaznaczyć – dotyczy to tylko i wyłącznie najmu. Tak zwane koszta eksploatacyjne – jeżeli wynajmujący decyduje się rozliczać z nami a nie bezpośrednio z dostawcą gazu, prądu itp. – jak również jakiekolwiek formy kaucji nie są liczone do dochodów. Wynika to z prostego faktu: żadna z opłat nie oznacza dla nas zysku (opłaty mieszkaniowe i tak musimy przekazać dalej, a kaucję zwrócić).

Stąd, jeżeli – za naszą zgodą lub nie – nie otrzymaliśmy od najemcy czynszu za dany miesiąc, to nasz dochód z najmu prywatnego wynosi zero i nie ma konieczności aby się z niego rozliczyć. Warto jednak dodać, że w przypadku otrzymania zaległej spłaty nie jest ona liczona wstecz, to jest: rozliczamy się z niej za moment jej realnego otrzymania, a nie okres na który była zaplanowana

Share
This