W przypadku usług remontowych Polacy coraz częściej niż na własne siły wolą zdać się na profesjonalistów – i nie ma w tym nic dziwnego. Mieszkania przestały być już traktowane tylko jako lokum – coraz częściej myślimy o nich jako o inwestycji, albo czymś co postaramy się przekazać naszym dzieciom. Na wynajmowanie specjalistów od usług remontowych ma też wpływ preferencyjna stawka podatku VAT – jedyne 8%, co zachęca do prowadzenia takiej działalności. Gdzie jednak wyznaczyć granicę pomiędzy tym, co zaliczyć można do remontu?

Zgodnie z wykładnią obowiązującego prawa, aby udzielana usługa kwalifikowała się do ulgi VAT, spełnione muszą być dwa warunki:

  • Metraż musi zawierać się w 300 m2 (budynek jednorodzinny) albo 150 m2 (lokal)

  • Rodzaj wykonywanych usług ograniczać się do (cytując za art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług) budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

Inaczej mówiąc – oferowane usługi odnosić się muszą do lokalu o określonych rozmiarach i dotyczyć wyłącznie niego, a nie instalowaniu w nim mebli i pozostałych elementów. Ta ostatnia kategoria była jednak problematyczna, jeżeli chodzi o niektóre elementy – pytaniem na przykład było, czy montaż rolet/markiz okiennych kwalifikować można jako usługę remontową. NSA w wyroku z 1 października 2015 stwierdził ostatecznie że

(…) Dopiero przy uwzględnieniu efektu dokonanych czynności, w wyniku których podnosi się bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową substancji obiektu budowlanego lub jego części, usługę taką można traktować jako usługę budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy, o których mowa w ustawie. Jeśli zaś brak jest owej korelacji między wykonanymi usługami a wartością użytkową obiektu budowlanego jako takiego nie mamy do czynienia z remontem, modernizacją itp. obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem stawka 8% nie może znaleźć zastosowania. Rodzaj montowanego towaru ma podstawowe znaczenie, albowiem tylko takie roboty montażowe, których przedmiotem są elementy obiektu budownictwa mieszkaniowego objęte społecznym programem mieszkaniowym (a nie montaż składników wyposażenia, w jakie zwyczajowo wyposaża się lokale mieszkalne), uprawniają do zastosowania 8% stawki podatkowej podatku od towarów i usług w odniesieniu do świadczonej usługi. (…)

W zasadzie rozwiewając ewentualne wątpliwości w tej kwestii

Share
This