12 maja 2016

Ordynacja Podatkowa

Ordynacja podatkowa
DZIAŁ IPrzepisy ogólneArt. 1. Ustawa normuje:1) zobowiązania podatkowe;2) informacje podatkowe;3) postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające;4) tajemnicę skarbową.