Chociaż kwestie związane z firmowymi środkami trwałymi zostały już poruszone w dwóch wcześniejszych artykułach – tutaj i tutaj – dzisiejsza porada dotyczyć będzie innego aspektu obracania środkami trwałymi. We wspomnianych wyżej tekstach powiedziane zostało bowiem o korzystaniu z już istniejących środków lub ich sprzedaży – teraz warto jednak skupić się na tym, jak wygląda sytuacja […]

W przypadku usług remontowych Polacy coraz częściej niż na własne siły wolą zdać się na profesjonalistów – i nie ma w tym nic dziwnego. Mieszkania przestały być już traktowane tylko jako lokum – coraz częściej myślimy o nich jako o inwestycji, albo czymś co postaramy się przekazać naszym dzieciom. Na wynajmowanie specjalistów od usług remontowych […]

Kwestia obrotu nieruchomościami jako osoba cywilna została już poruszona w jednym z wcześniejszych artykułów (vide https://www.biuro24h.pl/poradnik/sprzedaz-gruntow-przez-osobe-fizyczna/), jednak opisywany tutaj przypadek dotyczyć będzie prostszej kwestii. Co – według prawda podatkowego – kwalifikuje się jako dochód z najmu prywatnego? W przypadku opodatkowania do źródła przychodów – według ustawy o o podatku dochodowym od osób fizycznych – zalicza […]

Negocjacje i rozbudowa bazy znajomości stanowią integralny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, podobnie jak okazywana przy ich okazji wystawna gościnność. W branży, w której tak dużo zależy od osobistej opinii kontrahenta wyjątkowo istotnym jest, aby zaprezentować się z dobrej strony oraz zbudować relacje nie tylko na gruncie zawodowym, ale również prywatnym i interpersonalnym. Prawo podatkowe uwzględnia […]

Jak opisano to we wcześniejszej poradzie dotyczącej korzystania z firmowego majątku (https://www.biuro24h.pl/poradnik/o-wykorzystywaniu-majatku-firmowego-do-celow-prywatnych/), pełne odpisanie od podatku możliwe jest tylko w sytuacji w której dane elementy majątku firmy wykorzystywane są tylko do celów gospodarczych. Zazwyczaj oznacza to, że dane środki trwałe – w tym przypadku służbowe samochody, chociaż interpretację to przenieść można na inne obiekty – […]

W polskich przedsiębiorstwach coraz częściej i chętniej wprowadza się zachodnie rozwiązania – w tym te dotyczące traktowania pracowników. Nie ma w tym nic dziwnego: doświadczenia pierwszych lat kapitalizmu bardzo szybko nauczyły nas, jak wiele wart jest lojalny pracownik – i że warto czasami wydać nawet na niego więcej, aby zapewnić sobie jego wdzięczność. Nie mówiąc […]

Różnica pomiędzy osobą fizyczną a płatnikiem VAT stanowi podstawowe chyba rozróżnienie dla prawa podatkowego i zasad rozliczania się z urzędem skarbowym. Zupełnie inaczej traktowane jest zarządzanie majątkiem prywatnym, a inaczej prowadzenie działalności gospodarczej – przede wszystkim to pierwsze nie wymaga odprowadzania podatku VAT. Jednak, jak często ma to miejsce w przepisach, czasami ciężko jest wyznaczyć […]

Czasami w prawie dochodzi do sytuacji, w której funkcjonujące przepisy nie nadążają za współczesną technologią. Jednym z takich przypadków jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży towarów/ usług „osobom prywatnym” (osobom fizycznych nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym w rozumieniu ustawy). O ile w przypadku działalności opierającej się na bezpośrednim kontakcie z klientem rozwiązanie takie miało […]

Tematyka dojazdów do pracy pojawiła się w tej rubryce już wcześniej – w jednym z artykułów opisana została kwestia ewentualnego odliczania od podatku kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej. W poniższym tekście tematyka ta rozszerzona zostanie na transport samochodowy oraz związane z nim korzyści w kontekście prawa podatkowego. Szczególnie istotnym aspektem bowiem – nieuwzględnionym w poprzednim, […]

Zgodnie z ogólnie przyjętymi praktykami dotyczącymi stosunków pracy, nieobecność wywołana chorobą nie stanowi przyczyny do zwolnienia i podlega finansowej rekompensacie ze strony pracodawcy. Jest to ogólnie przyjęty fakt, jednak pewne jego konsekwencje mogą stać się potencjalnie kłopotliwe dla pracownika. Rozliczenie podatkowe przewiduje bowiem instytucję „kosztów uzyskania przychodów”, to jest – związanych z pracą wydatków które […]