Różnica pomiędzy osobą fizyczną a płatnikiem VAT stanowi podstawowe chyba rozróżnienie dla prawa podatkowego i zasad rozliczania się z urzędem skarbowym. Zupełnie inaczej traktowane jest zarządzanie majątkiem prywatnym, a inaczej prowadzenie działalności gospodarczej – przede wszystkim to pierwsze nie wymaga odprowadzania podatku VAT. Jednak, jak często ma to miejsce w przepisach, czasami ciężko jest wyznaczyć […]