Pojęcie umowy spółki handlowej jest określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. W świetle przepisów przez umowę spółki handlowej wspólnicy (akcjonariusze) zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnie określonego celu poprzez wniesienie wkładów a także poprzez współdziałanie w inny wyznaczony sposób, jeśli umowa (statut) spółki tak stanowi.

26 lut 2016

Szkolenia w firmie

Profesjonalne firmy szkoleniowe oferują bogaty wybór szkoleń, zarówno tych skierowanych do pracowników szeregowych jak i wyższego szczebla kadry kierowniczej. Tak naprawdę to od pracodawcy zależy czy będzie inwestował w ten sposób w pracownika. Cena dobrych szkoleń to wydatek nawet kilkaset złotych, co stanowi nie mały koszt dla przedsiębiorstwa. Pracownik może przecież zmienić swojego pracodawcę.

Podstawowym celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów oraz praw majątkowych Skarbu Państwa. Kontrola skarbowa ma za zadanie zapewnić skuteczność wykonywania zobowiązań podatkowych a także innych należności, które stanowią dochód budżetu państwa czy też państwowych funduszy celowych.

Rozpoczynając działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca musi ponieść określone koszty związane z jej uruchomieniem.
Koszty związane z rejestracją
Osoba fizyczna musi dokonać rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 ma charakter uniwersalny i stanowi jednocześnie zgłoszenie do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

16 lut 2016

Hosting online

Definicji samego hostingu jest bardzo wiele. Hosting stanowi „motor napędowy” każdej strony internetowej. Najprostsza określa go jako utrzymanie oraz administrowanie strony internetowej na danym serwerze, na którym zostaje zarezerwowana określona przestrzeń.

W e-biznesie niezwykle istotną kwestią jest stosowanie zróżnicowanych kanałów komunikacji z klientem. Podstawowym kanałem komunikacji klienta z firmą jest strona internetowa. To ona stanowi wizytówkę przedsiębiorcy w sieci i dostarcza podstawowych informacji związanych z działalnością firmy. Bardzo często na stroni