biuro rachunkowe online

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych wiąże się z koniecznością ustalenia wartości początkowej. Wartość początkowa środka trwałego jest ustalana z uwzględnieniem wszystkich elementów takich jak: cena zakupu, koszty transportu, wyładunku, załadunku, ubezpieczenia, montażu, instalacji oraz uruchomienia programów itp. Dopiero od tak określonej wartości początkowej, która przekracza kwotę 3,5 tys. zł można dokonywać odpisów amortyzacyjnych.