Przedmiot opodatkowania
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są jak sama nazwa określone środki transportu, a w szczególności:

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,

ciągniki siodłowe, a także balastowe, które przystosowane są do używania łącznie z naczepą bądź przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,

przyczepy, naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,

autobusy.