Jednolity Plik Kontrolny to wszelkie dokumenty księgowe oraz księgi, które prowadzone są z wykorzystaniem komputerowych programów we właściwym formacie, a następnie przekazywane na żądanie organu podatkowego. JPK powstało w celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego, a za jego początek przyjmuje się datę 1 lipca 2016 roku. Jednolity Plik Kontrolny jest więc rozwiązaniem przyczyniającym się do usprawnienia […]

W powszechnym mniemaniu „przychód” – przynajmniej w kontekście pracy – rozumiany jest wyłącznie jako wypłata. Nie ma w tym nic dziwnego – najczęściej nie zwracamy uwagi na wszystkie dodatkowe świadczenia otrzymywane od pracodawcy, traktując je raczej w kategorii „gratisu” i nie wiążąc ich w żaden sposób ze stosunkiem pracy.

Jak wspominano już we wcześniejszych artykułach, handel transgraniczny sprawiać może problem niektórym przedsiębiorcom. Zaczynając od rozliczenia kursu po wymagane dokumenty i fakturowanie – wbrew pozorom, handel międzynarodowy wcale nie jest tak prosty jak mogło by się to wydawać. Dzisiaj do opisanych wyżej kwestii dojdzie jeszcze jedna – tak zwany „podatek u źródła”

O sprawie najmu prywatnego zostało napisane już wcześniej – w jednym z artykułów omówiono, czym w świetle prawa podatkowego są dochody uzyskiwane z takiej praktyki. Zagadnienie to jednak – choć pozornie wydawać się może proste – aktualnie zawiera w sobie wiele pułapek, które prowadzić mogą do niewłaściwego rozliczenia dochodów przez podatnika. Aby ich uniknąć, zapraszamy […]

Tak samo jak sukcesy, porażki stanowią nieodzowny element każdej prowadzonej działalności. Każda istniejąca dłużej na rynku firma ma na koncie rzeczy, którymi niekoniecznie chce się chwalić: nietrafione inwestycje, niesprawdzone przewidywania czy niezrealizowane umowy. Właśnie tym ostatnim poświęcony będzie poniższy tekst

O sprawach związanych z zagranicznym handlem pisano już dwukrotnie – tutaj (o obcych walutach) i tutaj (o fakturach i rozliczaniu z urzędem podatkowym). Jednak pewną kwestią – pominiętą w poprzednich artykułach – była sama wycena towarów sprowadzanych z zagranicy. W poniższym artykule zamieszczone zostanie bardziej szczegółowe wyjaśnienie. Załóżmy więc, że sprowadzamy z zagranicy samochód – […]

O kwestiach związanych z elektronicznymi aspektami fiskalnych przepisów napisane zostało już wcześniej (https://www.biuro24h.pl/poradnik/rejestrowanie-transakcji-w-przypadku-sprzedazy-wysylkowej/), jednak w poniższym artykule skupimy się raczej na odmiennym aspekcie całej sprawy. Czy – w świetle obowiązującego prawa – przechowywane w sposób elektroniczny faktury nadal stanowić mogą dowód na możliwe do odliczenia koszta uzyskania przychodów? Trzeba bowiem zaznaczyć, że w prawie (a […]

W polskich przedsiębiorstwach coraz częściej i chętniej wprowadza się zachodnie rozwiązania – w tym te dotyczące traktowania pracowników. Nie ma w tym nic dziwnego: doświadczenia pierwszych lat kapitalizmu bardzo szybko nauczyły nas, jak wiele wart jest lojalny pracownik – i że warto czasami wydać nawet na niego więcej, aby zapewnić sobie jego wdzięczność. Nie mówiąc […]

Różnica pomiędzy osobą fizyczną a płatnikiem VAT stanowi podstawowe chyba rozróżnienie dla prawa podatkowego i zasad rozliczania się z urzędem skarbowym. Zupełnie inaczej traktowane jest zarządzanie majątkiem prywatnym, a inaczej prowadzenie działalności gospodarczej – przede wszystkim to pierwsze nie wymaga odprowadzania podatku VAT. Jednak, jak często ma to miejsce w przepisach, czasami ciężko jest wyznaczyć […]

Tematyka dojazdów do pracy pojawiła się w tej rubryce już wcześniej – w jednym z artykułów opisana została kwestia ewentualnego odliczania od podatku kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej. W poniższym tekście tematyka ta rozszerzona zostanie na transport samochodowy oraz związane z nim korzyści w kontekście prawa podatkowego. Szczególnie istotnym aspektem bowiem – nieuwzględnionym w poprzednim, […]