Jednolity Plik Kontrolny to wszelkie dokumenty księgowe oraz księgi, które prowadzone są z wykorzystaniem komputerowych programów we właściwym formacie, a następnie przekazywane na żądanie organu podatkowego. JPK powstało w celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego, a za jego początek przyjmuje się datę 1 lipca 2016 roku.

Jednolity Plik Kontrolny jest więc rozwiązaniem przyczyniającym się do usprawnienia pracy organów podatkowych, jak również organów kontroli skarbowej. Obowiązki związane z przekazywaniem odpowiednich danych w formacie JPK dzieli się na dwie grupy. Pierwszą z nich jest przesyłanie danych znajdujących się w formacie JPK na żądanie organów kontroli skarbowej lub też organów podatkowych. Druga zaś dotyczy comiesięcznego ich przekazywania bez wzywania wyżej wymienionych organów.

Kto więc ma obowiązek składania Jednolitych Plików Kontrolnych? Na samym wstępie warto wiedzieć, że przepisy te ulegają zmianie od 1 stycznia 2018 roku, co oznacza, że wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek wysyłać JPK_VAT, zwaną również ewidencją zakupu oraz sprzedaży VAT:
-od 1.01.2018r. – mikroprzedsiębiorstwa
-od 1.01.2017r. – małe i średnie przedsiębiorstwa
-od 1.07.2016r. – duże przedsiębiorstwa
Co równie ważne, od 1 lipca 2018 roku każdy podatnik, który prowadzi księgowość elektroniczną, mają obowiązek przekazywania innych struktur JPK na żądanie organów podatkowych:
-od 1.07.2018r. – mikroprzedsiębiorstwa, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
-od 1.07.2016r. – duże przedsiębiorstwa.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać będzie także zupełnie nowa, uproszczona struktura JPK_VAT, dzięki czemu plik ten będzie można wypełnić w o wiele krótszym czasie, a wszelkie wątpliwe kwestie wyjaśniać bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Skarbowym. Co to oznacza w praktyce? Uproszczenia te polegają przede wszystkim na ograniczeniu liczby pól do wypełnienia, między innymi w części związanej z danymi adresowymi podmiotu, lecz nie tylko. Uporządkowane zostanie również oznaczenie następnych plików, które są przesyłane za ten sam okres. Oznacza to, że pierwszy Jednolity Plik Kontrolny złożony za dany okres, w polu nazwanym „cel złożenia” będzie oznaczony cyfrą „0”, a pierwsza korekta oznaczona będzie jako „1”. Następne będą oczywiście numerowane kolejno. Od 1 stycznia 2018 roku nie będzie także możliwe wysyłanie JPK_VAT, które posiadają oznaczenie: 0, 1, 2, 3, itd., więcej niż jeden tylko raz za dany okres.

Ciekawym udogodnieniem będzie też o wiele łatwiejszy kontakt z administracją skarbową, który jest odpowiedzią na oczekiwania wielu przedsiębiorców poszukujących wygodniejszych metod komunikowania się. Oznacza to, że od nowego roku w strukturze JPK_VAT dostępne będzie nowe, nieobowiązkowe pole „adres e-mail” znajdujące się w danych nagłówkowych. Dzięki temu kontakt z podatnikiem stanie się o wiele szybszy, w przypadku, gdy administracja skarbowa dopatrzy się niezgodności w przesłanym JPK_VAT. Wysłanie wiadomości umożliwi przedsiębiorcom poprawę rozliczenia bez żadnych konsekwencji, jak również bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Share
This