Formy dofinansowania z różnych środków – przede wszystkim funduszy europejskich, chociaż zdarzają się też inne źródła – stają się coraz bardziej popularną metodą wspomagania działalności. Można powiedzieć, że dochodzi tutaj do pewnego rodzaju symbiozy: organizacje rządowe zaczynają dostrzegać, jak dużą rolę odgrywają przedsiębiorcy w kształtowaniu życia w kraju, podczas gdy sektor biznesowy coraz częściej przyjmuje na siebie społeczna odpowiedzialność wynikającą z jego pozycji.

Mimo wszystko jednak zasady dofinansowania dla niektórych mogą wydawać się niezrozumiałe. Szczególnie kłopotliwa jest tutaj kwestia środków trwałych – co i jak wymaga dokładnego uzasadnienia jeżeli chodzi o poniesione koszta. Podstawowe kryteria finansowania projektów wyznaczają Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodnie z nimi, uzasadnienie dofinansowania środków trwałych rozpatruje się w dwóch kategoriach:

  • Przeznaczenia: czy środki są używane bezpośrednio na cele projektu (niezbędne wyposażenie do jego funkcjonowania) czy tylko wspomagają jego wdrożenie (rzutnik do szkolenia itp.). Środki bezpośrednio związane z celem projektu kwalifikować się mogą na dofinansowanie, i – co warto zaznaczyć – w koszta wliczyć można również dowóz, montaż i wszystkie koszta poboczne. Z kolei środki pomocnicze – których z definicji wykorzystuje się tylko czasowo – podlegają dofinansowaniu tylko  w wysokości odpisów amortyzacyjnych za okres użytkowania
  • Ceny: obowiązkowemu uzasadnieniu dofinansowania podlegają środki trwałe o wartości – równej lub przekraczającej – 3.500 zł netto
Share
This