W powszechnym mniemaniu „przychód” – przynajmniej w kontekście pracy – rozumiany jest wyłącznie jako wypłata. Nie ma w tym nic dziwnego – najczęściej nie zwracamy uwagi na wszystkie dodatkowe świadczenia otrzymywane od pracodawcy, traktując je raczej w kategorii „gratisu” i nie wiążąc ich w żaden sposób ze stosunkiem pracy.

Jednak, jak wielokrotnie udowadniane było na łamach tego poradnika, powszechna opinia nie zawsze pokrywa się z zapisami prawa podatkowego – a niektóre rozwiązania, jakkolwiek absurdalne by się nam nie wydawały, stanowią jego wykładnie. Tak jest właśnie w opisywanym na wstępie wypadku – to, co traktowane jest jako „przychód pracowniczy” wcale nie ogranicza się tylko do pensji. Na pierwszy ogień pójść może kwestia samochodów służbowych – problem, którym zajmowano się już w paru poprzednich artykułach. Zgodnie z zapisami prawa podatkowego, jeżeli pojazdy są przez pracowników (legalnie) wykorzystywane do celów prywatnych, to generuje to opodatkowany przychód. Co prawda – dla ułatwienia – nie liczy się go indywidualnie, ale systemem ryczałtu (jak dokładnie, przeczytać możesz tutaj). Możliwe jest też rozwiązanie pośrednie – częściowo odpłatne użytkowanie – w którym przychód liczy się wyznaczając różnicę pomiędzy kwotą ryczałtu (de iure zyskiem pracownika) i ponoszonymi przez używającego kosztami

A co z innymi świadczeniami? Dla przykładu: firma, w ramach dbania o swoich pracowników, zapewnia darmowe karnety na siłownie. Albo – dla budowania biznesowych kontaktów – wykupuje im godziny na korcie do squasha. Czy wszystko to zalicza się do pracowniczego przychodu? Jak najbardziej – w świetle prawa podatkowego przychód ze stosunku pracy odnosić się może do innych świadczeń, również tych niepieniężnych. Warto jednak zaznaczyć, że – jak wspomniano już w jednym z artykułów – aby kwalifikowało się do zwolnienia z podatku, świadczenie nie może przekraczać kwoty 380 i musi być w pełni sfinansowane przez ZFSŚ lub fundusze związkowe.

Ostatnią kwestią – wartą poruszenia, szczególnie jeżeli chodzi o praktykę odpowiedzialnego dbania o pracowników – są świadczenia medyczne opłacane przez firmę. Czy – a jeśli już, to kiedy – występuje tutaj element przychodu? Jak zwracają uwagę eksperci od prawa podatkowego, większość umów na świadczenia medyczne nie dotyczy aktualnej usługi, ale raczej możliwości wykonania jej – co jest logiczne, biorąc pod uwagę że nie można raczej oczekiwać od pracowników wykorzystania świadczeń na dany miesiąc. Inaczej mówiąc, przychód dla pracownika występuje nie tyle w momencie otrzymania danej usługi, ale kiedy jest ona dla niego dostępna. Jako że najczęściej pracodawca – zapewniający świadczenia – rozlicza się na początku kalendarzowego miesiąca, w tym momencie powstaje też przychód

Share
This