Chociaż praca dzieci – jako niemoralna praktyka – została dawno zarzucona, polskie prawo przewiduje sytuacje, w których osoba małoletnia osiągać będzie przychód. Oczywiście wszystkie opisane niżej rozwiązania dotyczą sytuacji, w której praca nieletnich odbywała się w pełni legalny i regulowany sposób. W polskim prawie przewidziane są – w zasadzie – dwa sposoby rozliczania się z […]