Zgodnie z ogólnie przyjętymi praktykami dotyczącymi stosunków pracy, nieobecność wywołana chorobą nie stanowi przyczyny do zwolnienia i podlega finansowej rekompensacie ze strony pracodawcy. Jest to ogólnie przyjęty fakt, jednak pewne jego konsekwencje mogą stać się potencjalnie kłopotliwe dla pracownika. Rozliczenie podatkowe przewiduje bowiem instytucję „kosztów uzyskania przychodów”, to jest – związanych z pracą wydatków które […]

Jedną z kategorii, którą uwzględnić trzeba w rozliczaniu podatku PIT są otrzymywane świadczenia socjalne – o ile bowiem do pewnej kwoty nie zaliczają się one do zeznania rocznego, tak wszystko co znajduje się wyżej podlega już opodatkowaniu. Z tą prostą zasadą pojawiają się jednak problemy, jeżeli świadczeń jest więcej i pochodzą z różnych źródeł. Co […]

Chociaż nikomu raczej nie powinno się tego życzyć, czasami zdarza się że małżonek lub małżonka umierają przedwcześnie, zostawiając osamotnianą drugą stronę. Pomijając cały związany z tym aspekt emocjonalny, istotne są też kwestie prawne – a więc spadek, zachowek i tym podobne. Nawet tak prosta kwestia jak wspólne rozliczanie podatku może budzić wątpliwości, jeżeli śmierć nastąpi […]

W dzisiejszych czasach coraz częstszym zjawiskiem jest tworzenie i wydawanie przez osoby cywilnego różnego rodzaju aplikacji na rynek usług elektronicznych. Łatwość, z jaką tworzyć można aplikacje czy gry sprawia, że wiele osób po godzinach i poza normalną pracą zajmuje się ich tworzeniem. O ile jednak traktowanie tego jako nieszkodliwego hobby nie sprawia problemów, tak osiąganie […]

Kwestie dotyczące ryczałtu jako uproszczonej formy rozliczania podatku dochodowego zostały uregulowane w ustawie z z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

03 lip 2016

Organy podatkowe

Ustawodawca w żadnym akcie prawnym nie definiuje w sposób bezpośredni pojęcia organu podatkowego. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa wymienia w sposób enumeratywny podmioty, które posiadają status organów podatkowych oraz wskazuje ich właściwość instancyjną.

Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania. Przedsiębiorca dokonując rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG wybiera najkorzystniejszą dla siebie formę rozliczania się z podatku dochodowego. W przypadku gdy nie dokona żadnego wyboru z automatu będzie opodatkowany podatkiem dochodowych na zasadach ogólnych.

Przedmiot opodatkowania
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są jak sama nazwa określone środki transportu, a w szczególności:

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,

ciągniki siodłowe, a także balastowe, które przystosowane są do używania łącznie z naczepą bądź przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,

przyczepy, naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,

autobusy.