Opodatkowanie na zasadach ogólnych
Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania. Przedsiębiorca dokonując rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG wybiera najkorzystniejszą dla siebie formę rozliczania się z podatku dochodowego. W przypadku gdy nie dokona żadnego wyboru z automatu będzie opodatkowany podatkiem dochodowych na zasadach ogólnych.

 

Podatek jest opłacany według skali podatkowej. Jeżeli roczny dochód nie przekroczy kwoty 3091 zł, podatnik nie musi opłacać podatku. W przypadku gdy dochód przekracza kwotę 85 528 zł, wysokość podatku jest określana według następujących wyliczeń: 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł. Natomiast gdy podstawa obliczenia podatku przekracza kwotę 85 528 zł podatek określany jest według wzoru – 14 839, 02 + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł. Tak więc wysokość podatku jest zależna od tego czy przekroczy się ustalony limit kwotowy.

 

Kwota podatku może zostać obniżona o określone w przepisach prawa ulgi oraz odliczenia. Podmiot ma możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania zapłaconych składek ubezpieczeniowych czy kosztów uzyskania przychodów. Od samej kwoty podatku przyznana jest możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Korzystając z opodatkowania na zasadach ogólnych można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy na zasadach przyznanych osobom samotnie wychowującym dzieci.

 

Podmiot jest zobowiązany do prowadzenia określonych ewidencji – prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, ewidencję wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych/ Musi również prowadzić indywidualne imienne karty przychodów dla pracowników oraz sporządzać spis za natury. Przedsiębiorca odprowadza zaliczki na podatek dochodowy, a także składa deklaracje roczne.

Share
This