Opodatkowanie podatkiem liniowym

 

Jedną z form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest podatek liniowy. Stawka podatku jest stała bez względu na wysokość osiąganego dochodu i wynosi 19%.

Przedsiębiorca ma możliwość wybrania tej formy opodatkowania podczas rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy wybrał inną formę rozliczania się z podatku dochodowego może dokonać zmiany na podatek liniowy do 20 stycznia każdego roku. Podmiot składa do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym.

 

W przypadku uzyskiwania dochodów spoza działalności gospodarczej np. umowy o pracę, przedsiębiorca mimo, że prowadzi działalność, która jest opodatkowana podatkiem liniowym, musi złożyć odrębne zeznania.

 

W przypadku podatku liniowego nie ma możliwości korzystania z określonych ulg czy odliczeń, które przysługują przy opodatkowaniu według innej formy. Podstawa opodatkowania w przypadku rozliczania w oparciu o podatek liniowy może być pomniejszona o:

zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne, a także ubezpieczenie osób z nimi współpracujących,

poniesione straty,

wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Kwota podatku może zostać pomniejszona o zapłacone składki na obowiązkowe ubezpieczanie zdrowotne. Podmiotowi przysługuje prawo do przekazania 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

 

Z tą formą opodatkowania wiąże się również obowiązek prowadzenia dokumentacji, a ściśle mówiąc prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów bądź księgi rachunkowej.

 

W trakcie roku przedsiębiorca jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy miesięcznie bądź w systemie kwartalnym. Po zakończeniu roku podatkowego składane jest zeznanie roczne do 30 kwietnia roku następnego.

Share
This