Działalność gospodarczą może być założona tylko przez jedną osobę fizyczna, która funkcjonuje na rynku jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Szczegółowe kwestie dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej reguluje kodeks cywilny oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Ta forma działalności jest jedną z najczęściej wybieranych form organizacyjno – prawnych przedsiębiorstwa w Polsce.

 

Założenie działalności wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystarczy złożyć odpowiedni formularz. Wpis jest bezpłatny. Również aktualizację wpisu nie wymagają uiszczania opłat.

 

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania przedsiębiorstwa również prywatnym. Prowadzenie działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wyklucza możliwość zatrudnienia pracowników.

 

Zalety i wady

Podejmując tę formę zatrudnienia można korzystać z ulg np. niższej składki ZUS. Przede wszystkim ta forma działalności daje dużą swobodę w prowadzeniu firmy. Nikomu się nie podlega, a wszystkie decyzje są podejmowane samodzielnie. To może również stanowić wadę, gdyż wszystkie obowiązki są scedowane na jedną osobę – czyli właściciela firmy. Trzeba posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie znajomości przepisów prawa. Brak jest również rozgraniczenia między majątkiem firmy a prywatnym w przypadku konieczności uregulowania zobowiązań. Co może być bardzo ryzykowne w przypadku gdy firma będzie osiągała duże obroty. Przedsiębiorca na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej ma prawo do zmiany formy prawnej chociażby poprzez przekształcenie w spółkę z o. o. Przedsiębiorca może również zawiesić prowadzoną działalność.

Share
This