Rozpoczynając działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca musi ponieść określone koszty związane z jej uruchomieniem.

Koszty związane z rejestracją
Osoba fizyczna musi dokonać rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 ma charakter uniwersalny i stanowi jednocześnie zgłoszenie do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wpis do CEIDG jest całkowicie bezpłatny. W przypadku gdy przedsiębiorca zdecyduje się być podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, musi złożyć do urzędu skarbowego VAT-R. Na tej samej deklaracji przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia dotyczącego wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Opłata z tego tytułu to 170 zł.

 

Koszty rozpoczęcia działalności w określonej formie prawnej

W niektórych przypadkach powołanie spółki wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Kosztem będzie więc wynagrodzenie, które będzie przysługiwało notariuszowi.

 

Koszty funkcjonowania

Kosztem rozpoczęcia działalności będzie opłata za założenie rachunku bankowego. Aby zminimalizować ten koszt warto, przy zakładaniu konta firmowego zwrócić uwagę na miesięczne koszty prowadzenia rachunku oraz wysokość prowizji jaka będzie podbierana. Przepisy prawne nie wymagają co prawda posiadania pieczątki przez przedsiębiorce, ale często jest ona niezbędna w kontaktach z kontrahentami.

 

Koszty reklamy

Co prawda koszty reklamy nie są kosztami podstawowymi, ale przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą powinien zastanowić się na reklamą w celu pozyskania klientów. Rozpoczynając działalność trzeba uwzględnić koszt np. szyldu, wizytówek, katalogu, utworzenia i prowadzenia strony firmowej. Są to koszty zmienne, które tak naprawdę zależą od danego usługodawcy.

Share
This