26 lut 2016

Szkolenia w firmie

Profesjonalne firmy szkoleniowe oferują bogaty wybór szkoleń, zarówno tych skierowanych do pracowników szeregowych jak i wyższego szczebla kadry kierowniczej. Tak naprawdę to od pracodawcy zależy czy będzie inwestował w ten sposób w pracownika. Cena dobrych szkoleń to wydatek nawet kilkaset złotych, co stanowi nie mały koszt dla przedsiębiorstwa. Pracownik może przecież zmienić swojego pracodawcę.

Warto zastanowić się nad realnymi korzyściami płynącymi ze szkolenia i wybierać takich pracowników z którymi firma jest ściśle związana.

 

Szkolenia pozwalają nie tylko na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zatrudnionych osób ale przede wszystkich dają możliwości rozwoju pewnych umiejętności interpersonalnych, co w dłuższej perspektywie czasu skutkuje zwiększeniem efektywności pracownika. Osoba uczy się asertywności, sprawnej komunikacji w zespole, przez co jest też bardziej skuteczna podczas negocjacji i relacji partnerskich.

 

Pracodawca nie musi koniecznie wysyłać pracowników na szkolenia, może również sam skorzystać ze specjalistycznych szkoleń np. szkolenia dotyczącego właściwego zarządzania zespołem. Jednym z bardzo popularnych szkoleń wśród kardy menadżerskiej jest szkolenie budowanie zespołu, którego głównym celem jest odpowiednie przygotowanie liderów, kierowników zwłaszcza, jeśli podczas swojej pracy stykają się z pracą w grupach. Uczestnik szkolenia uczy się rożnych technik kierowania, stylów podejmowania decyzji co na pewno przełoży się na relację z podwładnymi i efektywne zarządzanie grupą ludzi. Często na takich szkoleniach zdobywa się nie tylko wiedzę teoretyczną ale również umiejętności praktyczne.

Share
This