W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój Internetu i postępującej informatyzacji w wielu dziedzinach. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem globalnej sieci, co skutkuje powstaniem nowej formy działalności gospodarczej jaką jest e-biznes, inaczej określony jako biznes elektroniczny. Pojęcie e-biznesu jest jednak bardzo różnie interpretowane.

A. Szewczyk w książce „Podstawy e-biznesu” definiuje e-biznes jako wykorzystanie zarówno nowoczesnych technologi programowych, sprzętowych, jak i komunikacyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność jest prowadzona na skalę globalną, a główną rolę odgrywa Internet.

 

E-biznes jest również rozumiany jako jeden z modeli prowadzenia biznesu, który opiera się na szeroko pojętych rozwiązaniach informatycznych z szczególnym naciskiem na aplikacje internetowe. Podmiot ma do wyboru szereg narzędzi i aplikacji, które znacznie ułatwiają prowadzenie firmy. Dlatego też firmy wykorzystują potencjał jaki tkwi w Internecie oraz technologii informacyjno – komunikacyjnej. Własna strona internetowa, dostęp do poczty czy elastycznej reklamy znacznie ułatwiają pozyskiwanie klientów. E-biznes z łatwością pokonuje granice terytorialne. W biznesie elektronicznym nie ma takich ograniczeń jak godziny otwarcia firmy czy jej miejsce. Przedsiębiorca może dotrzeć do jak największej grupy potencjalnych klientów i wyjść poza ramy przedsiębiorstwa typowo regionalnego.

 

E-biznes jest więc pojęciem bardzo szerokim i ogólnym, w którym jednak największą rolę odgrywa Internet. To on przyczynia się do postępu i rozwoju.

Share
This