Powstanie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i tworzy ją jedna lub więcej osób. Podlega ona regulacjom zawartym w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Umowa spółki wymaga formy aktu notarialnego, co powoduje zwiększenie kosztów rozpoczęcia spółki. Powstanie spółki z o. o. wiąże się również z koniecznością powołania zarządu oraz ustanowienia rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej. To zarząd zgłasza spółkę do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nazwa firmy

Nazwę firmy można skonstruować dowolnie, nie ma tutaj wymogu umieszczania nazwisk, konieczne jest jednak dodanie do nazwy oznaczenia „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

 

Odpowiedzialność

Wspólnikom co do zasady przysługują w spółce równe prawa oraz spoczywają na nich takie same obowiązki. Zarząd ma obowiązek prowadzenia księgi udziałów, do której wpisywane są dane każdego ze wspólników.

 

Zalety i wady

Wadą jest wymóg posiadania określonego kapitału zakładowego oraz konieczność sporządzania umowy w określonej formie prawnej. Ta forma organizacyjno – prawna prowadzenia działalności gospodarczej jest głównie wybierana przez średnie i duże przedsiębiorstwa ze względu na dość wysokie koszty prowadzenia spółki. Spółka z o. o. jako osoba prawna, jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. Zaletą niewątpliwie jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

Share
This