Działalność gospodarcza a obowiązki rejestracyjne w ZUS
Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną wiąże się ze ściśle określonym obowiązkami również wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawowym obowiązkiem jest obowiązek rejestracyjny. Przy rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej nie ma konieczności odrębnego zgłaszania się przedsiębiorcy jako płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgłoszenie do ZUS następuje na podstawie wypełnionego wniosku CEIDG-1 i jest dokonywane przez organ rejestrowy. Przedsiębiorca musi jednak zarejestrować się w ZUS jako osoba fizyczna, która jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (formularz ZUS ZUA).

 

Działalność gospodarcza a niższe składki ZUS

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą korzystać z prawa do odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności. Składki są liczone od podstawy wymiaru, którą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2015 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1750 zł, tak więc podstawą wymiaru będzie kwota 525,00 zł.

 

Przedsiębiorca, który rozpoczął działalność jest zobowiązany do przekazywania składek do ZUS na ubezpieczenie emerytalne (19,52% od 525,00 zł w 2015 r.), rentowe (8%), chorobowe (2,45%) oraz na ubezpieczenie wypadkowe (1,80%).

 

Dodatkowo przedsiębiorca musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dla wszystkich osób ubezpieczonych jednakowa, nie ma tutaj różnicy czy przedsiębiorca dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą czy prowadzi ją od kilku ładnych lat. Składa wynosi 9,0% podstawy wymiaru, w 2015 r. wynosi 279,41 zł. Składka zdrowotna jest składką miesięczną, niepodzielną.

Share
This