24 cze 2016

E-comerce

Pojęcie e-commerce oznacza handel elektroniczny i dotyczy transakcji przeprowadzonych z użyciem sieci, opartych na protokole IP i innych sieciach komputerowych. Zamówienie towarów oraz usług dokonuje się przez internet, ale płatność jak i dostawa towaru czy usługi może odbyć się zarówno drogą internetową, jak i poza nią. W przypadku produktów cyfrowych dostawa może odbyć się drogą elektroniczną, a produkty materialne są dostarczane w tradycyjny sposób.

 

Transakcje e-commerce są dokonywane pomiędzy różnych pomiotami, zarówno osobami indywidualnymi, przedsiębiorcami jak i instytucjami rządowymi.

 

Handel elektroniczny obejmuje cztery podstawowe procesy biznesowe:

promocję oraz marketing
zamówienia
płatności
dostawę

 

E-commerce odnosi się do procesów zewnętrznych, które są związane z kontaktem przedsiębiorstwa z klientami, dostawcami oraz zewnętrznymi partnerami. E-commerce będzie dotyczyło sprzedaż y towarów i usług, marketingu, przyjmowania, potwierdzanie zamówień, a także dostawy, obsługi klienta oraz obsługi płatności bezgotówkowych.

 

Z pojęciem e-commerce jest związane również pojęcie e-procurement. Ten obszar biznesu wspiera internetowe procesy zakupowe poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Dzięki temu istnieje dużo lepsza komunikacja pomiędzy kupcami a dostawcami.

 

Dodatkowo e-commerce  ściśle wiąże się z pojęciem e-biznesu, które oznacza prowadzenia ogółu działań biznesowych w sieci internetowej i jest pojęciem szerszym. E-biznes wywodzi się od e-commerce. Z punktu wiedzenia systemów informatycznych e-commerce jest określonym podsystemem e-biznesu. 

Share
This