Przedsiębiorca który chce wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę rozliczenia musi spełnić określone warunki, które są przewidziane w w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przede wszystkim nie może rozliczać się według karty podatkowej, korzystając z opodatkowania na zasadach ogólnych. Dodatkowo ustawodawca określił limit przychodów, przedsiębiorca może wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jaką formę opodatkowania pod warunkiem, że jego przychody za poprzedni rok nie przekroczyły kwoty 150 tys. euro.

 

Wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorca składa oświadczenie w formie pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku gdy działalność gospodarcza jest rozpoczynana w trakcie roku podatkowego, co zresztą bardzo często ma miejsce, oświadczenie trzeba złożyć nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Można tego dokonać już w momencie rejestracji i składania wniosku CEIDG-1, nie czekając do uzyskania pierwszych przychodów. W przypadku gdy okaże się, ze przedsiębiorca składając oświadczenie co do wyboru tej formy opodatkowania nie miał prawa do jej wyboru, oświadczenie woli nie odnosi swojego skutki i przedsiębiorca będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

 

Przepisy prawne określają również taką działalność, którą nie będzie można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Te wyłączenie stosuje się do przedsiębiorców, który bądź w całość bądź w części osiągają przychody chociażby z tytułu: działalności związanej z kupnem oraz sprzedażą wartości dewizowych, prowadzeniem aptek czy działalnością polegającą na handlu częściami oraz akcesoriami przeznaczonymi do pojazdów mechanicznych.

Share
This