Przedsiębiorca może rozliczać się z podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym przy pomocy metody memoriałowej bądź też kasowej. Metoda memoriałowa jest dużo mniej czasochłonna niż metoda kasowa. Podstawową zasadą rozliczania podatku VAT jest konieczność wykazywania w deklaracji podatkowej sporządzanej za dany okres wszystkich faktur wystawionych w danym okresie rozliczeniowym.

 

W przypadku rozliczania się w oparciu o zasadę memoriałową, przedsiębiorca ma obowiązek rozpoznawania zobowiązań podatkowych niezależnie od terminu zapłaty. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie analizuje stanu faktycznego wynikającego z określonych dokumentów, ale stan fikcyjny. Niezależnie od tego czy kontrahenci uregulują fakturę czy też nie, kwota VAT pozostająca do zapłaty będzie taka sama. Oznacza to, iż kontrahent będzie musiał zapłacić VAT z własnych środków.

 

Dla przedsiębiorców, którzy nie otrzymują zapłaty w terminie od swoich odbiorców może być to bardzo uciążliwe oraz ryzykowne. Zwłaszcza jeśli faktury wystawiane są na duże kwoty.

 

W pewnych sytuacjach metoda memoriałowa może okazać się jednak opłacalna niż metoda kasowa. W przypadku rozliczania się metoda kasową obligatoryjne jest rozliczanie kwartalne z podatku VAT. Przedsiębiorca musi posiadać odpowiednią ilość środków finansowych, które zostaną przeznaczone na zapłatę podatku za określony kwartał. Kwota będzie dużo większa niż w przypadku rozliczeń miesięcznych. Często konieczne jest tworzenie zapasu, rezerwy finansowej z odpowiednią ilością środków, w przeciwnym razie może się okazać, że firma będzie miała z tego powodu problemy z płynnością finansową.

 

W przypadku, gdy przedsiębiorca wystawia dużą ilość faktur, stosując metodę memoriałową nie będzie musiał oddzielnie analizować czy i kiedy została opłacona faktura, tylko opłaca VAT wynikający z wystawionych dokumentów pomniejszony o VAT z faktur zakupowych.

 

Share
This