Pracodawca zgodnie z przepisami Kodeksu pracy ponosi odpowiedzialności za naruszanie przepisów o czasie pracy pracowników, które stanowią, że kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu narusza przepisy i czasie pracy, podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.

Sankcje są przewidywane za przekroczenie maksymalnych dopuszczalnych norm czasu pracy. Pracodawca nie może wyznaczyć pracy wbrew regule przeciętnie pięciodniowego czasu pracy.  Trzeba pamiętać, że czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę oraz 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Tygodniowy czas pracy z uwzględnieniem godzin nadliczbowych nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin w danym okresie rozliczeniowym.

 

Naruszeniem przepisów będzie również nieustalenie systemów, rozkładów czy okresów rozliczeniowych czasu pracy. Regulamin pracy oprócz praw i obowiązków pracodawcy i pracownika powinien określać systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy.

 

Pracodawca musi również zapewnić pracownikom minimalnego nieprzerwanego wypoczynku dobowego oraz tygodniowego. Pracownikowi poza określonymi przypadkami przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

 

Pracodawca może zostać także pociągnięty do odpowiedzialności m.in. w przypadku:

nieudzielania pracownikom piętnastominutowej przerwy w sytuacji, gdy wymiar czasu pracy pracownika przekracza 6 godzin na dobę,
przekroczenia ustalonych limitów nadgodzin w roku kalendarzowym,
niezapewnienia pracownikowi innego dnia wolnego lub dodatku do wynagrodzenia za każda godzinę pracy w niedziele,
zatrudnianie pracowników szczególnie chronionych w godzinach nadliczbowych.

Share
This