Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej określa okres na jaki może być zawieszone wykonywanie działalności gospodarczej.

Standardowy okres zawieszenia działalności

W przypadku gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników można zawiesić działalność na okres od 30 dni aż do 24 miesięcy. Przedsiębiorca może określić okres zawieszenia w dniach bądź dniach oraz miesiącach.

 

Wydłużony okres zawieszenia działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza może ulec zawieszeniu również, gdy powodem zawieszenia będzie sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem przez przedsiębiorcę. Ta przesłanka jest dopuszczalna pod warunkiem nie zatrudniania pracowników i umożliwia zawieszenie działalności na okres dłuższy niż standardowo określono w ustawie. Aby móc skorzystać z takiej możliwości, konieczne jest prowadzenie firmy przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. W taki przypadku okres zawieszenia nie może przekraczać 3 lat i trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5 lat.

 

 

Przepisy prawa określają również sytuację, która dopuszcza okres zawieszenia do 6 lat. Ma to miejsce wówczas, gdy dziecko przedsiębiorcy wymaga osobistej opieki z powodu stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności bądź też orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Okres zawieszania nie może być dłuższy niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

 

Przedsiębiorca może korzystać z prawa do zawieszenia działalności nie częściej niż 4 razy, dzieląc sobie okresy zawieszenia. Zawieszenie działalności rozpoczyna się od dnia jaki jest wskazany we wniosku CEIDG-1. Zawieszenia nie można dokonać wstecz, dlatego też zawieszenie działalności może nastąpić nie wcześniej niż w dniu, w którym złożono wniosek.

Share
This